Hulta

Årtal och händelser


1696 Anmäls bönderna i Hulta för ha avverkat skog på Bellsjö ägor.


1772 Genomförs Storskifte i Hulta, 11 jordägare


1835 Genomförs Laga skifte i Hulta, nu 13 jordägae


1873 Startade utdikning av Hultagölen


1903 Säljs Båtsmanstorpet Hagen


Till startsidan

Gårdar

Information om sidan

Översikt ägare

Back

Björkmansgården

Bäcken

Edlandersgården

Klingsberg

MellangårdenNedre Svederna

Nyhult

Reinholdssonsgården

Sixtensgården

Smedgården

Svederna

Wiks-gården

Övre Svederna

Torp

Buskalund

Båtsmanstorpet

Hagen

Hjortstad

Norrhult

Nyhagen

Sjögerum

Tjusedal

Österlund

Överhult